About my Blog

Stories of a thirty something girl. She travels.She reads.She writes.She dreams.She prays.She lives.

Apr 26, 2010

on unanswered prayers


wrote this poem 15 years ago...haven't written a single poem in years :P

Pagtanggap

Sino pa ang kakapitan
kundi ikaw lamang
Nag-iisa kong sandigan
na laging karamay
Alam mo ang lahat
Alam lahat ng nararapat
Tanging dalangin ko lang
Ngayon ako'y pagbigyan
Kung hindi pa panahon
Sana'y gawin mo ng ngayon
Kung hindi naman para sa akin
Sana'y makayanan kong tanggapin 

0 comments: